Výpočet spalinové cesty

Výpočet spalinové cesty je důležitý pro zajištění správné funkce komínu a pro splnění bezpečnostních a emisních požadavků. Výpočet zahrnuje několik faktorů, jako jsou:

  • Typ paliva: Různé typy paliva produkují různé spaliny s různou teplotou a vlhkostí.

  • Výkon topeniště: Výkon topeniště určuje množství spalin, které je nutné odvést.

  • Výška komínu: Výška komínu musí být dostatečná, aby zajistila dostatečný tah pro odvod spalin.

  • Průměr komínu: Průměr komínu musí být dostatečný pro odvod spalinového plynu.

  • Materiál komínu: Materiál komínu ovlivňuje jeho odolnost proti teplotám a korozi.

  • Hmotnostní tok spalin: Parametr ukazující, jakou rychlostí spaliny ze spotřebiče odcházejí.

  • Tah komínu: Ukazuje, jaký tah by měl finální komín mít, aby byla zajištěna funkčnost komínu.

Výpočet spalinové cesty by měl provádět kvalifikovaný odborník, jako je kominík nebo projektant. Naše společnost umí pro Vás tento výpočet zajistit a ověřit tak návrh a vhodnost komínu.

Zde je několik důvodů, proč je důležitý výpočet spalinové cesty:

  • Zajišťuje správný tah komínu: Správný tah komínu je nutný pro odvod spalin z topeniště. Pokud je tah komínu příliš nízký, mohou se spaliny vracet do domu a představovat zdravotní riziko.

  • Zabraňuje tvorbě sazí a dehtu: Pokud je spalinová cesta nesprávně navržena, může docházet k tvorbě sazí a dehtu v komíně. To může vést k požáru komínu a ke snížení účinnosti topeniště.

  • Splňuje bezpečnostní a emisní požadavky: V České republice existují normy a předpisy, které stanoví požadavky na spalinové cesty. Výpočet spalinové cesty vám pomůže zajistit, aby váš komín splňoval tyto požadavky.

 

« zpět