VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU

Vložkování komínu s pomocí nerezových a plastových vložek

Vložkování je činnost, při které aplikujeme komínovou vložku z vhodného materiálu do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. Mezi nejčastěji používané materiály patří nerezové komínové vložky. Tyto se dají použít prakticky pro jakýkoliv typ spotřebiče. Nabízejí se v různých průměrech a tl.plechu.

Nově nastupujícím materiálem pro vložkování komínů pro kondenzační kotle je polypropylen. Jedná se o speciální plast. Vyhovuje nízkým teplotám spalin a agresivním konzentátům vznikajících při spalování plynu v kondenzačním kotli. Další úrovní tohoto materiálu je tzv. koncentrické odkouření. Jedná se o 2 soustředné trubky, z nich ta vnitřní odvádí spaliny od spotřebiče. Prostor mezi vnitřní a vnější rourou je určen pro přívoz vzduchu ke kotli.

Vložkování komínu je postup opravy komínu. Většina komínů je rozměrově dostatečně velká na aplikaci nerezové vložky bez nutnosti frézování. Celý postup tedy spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Nerezová vložka se spouští ústím komínu dolů. Jednotlivé díly je potřeba zajistit nýtem, aby se spoj nepřerušil. Pokud to vnitřní rozměr komínu dovolí, je vhodné na vložku nasadit izolační skořepinu. Ta zajistí stabilní teplotu spalin.

                                                           vložkování spouštění vložky 2 (2017_10_23 07_40_15 UTC)    vložkování spouštění vložky (2017_10_23 07_40_15 UTC)

Komín má lepší tah a je zajištěna dobrá účinnost připojeného spotřebiče. Vložky jsou osazovány vždy po vodě, to znamená hrdlem vzhůru. Je nutné zajistit, aby vnitřní vložka byla dilatována od pláště komínu.

Vložkování se provádí jak pevnou nerezovou vložkou, tl.plechu 0,6-1mm, polypropylenovou rourou o tl.2 mm, tak flexibilní hadicí. Flexibilní hadice se používá u nerovných komínů, kde hrozí riziko, že by se pevná trubka v komínu při vložkování zasekla.  

Návod na vložkování komínu.

 

 

 

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného postupu vložkování i výběru materiálu pro Váš konkrétní případ realizace.