Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:                www.kominycz-eshop.cz

Společnost:                                KOMÍNY CZ, s r.o

Se sídlem:                                   Jižní II 192, Valdice 507 11

IČ/DIČ:                                        25299174

E-mailová adresa:                     info@kominycz.cz

Telefonní číslo:                         493 522 332, 732 260 036

 

 

Vyplní zákazník

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání ...................../datum obdržení ..................................
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem .................................
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) .............................................
  • ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ: KOMÍNY CZ, PETROVICE 57, 503 55 PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA.
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V ........................................., Dne ............................................

 

 

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.