SPOTŘEBIČE

Komplexní komínové řešení od nás včetně spotřebičů

Naší filozofií jsou komplexní komínová řešení. K našim komínům tedy nabízíme i krbová kamna, krbové vložky. Dle energetické náročnosti Vaší stavby Vám poradíme s výběrem vhodného spotřebiče. Navrhneme Vám správný výkon, který zajistit, že kamna nebo vložka budou provozována v optimálním režimu. To zajistí vysokou účinnost spalování, nízkou spotřebu paliva a dlouhou živnost spotřebiče.

Ke kamnům nabízíme různé typy skel, podložek. Pro přívod vzduchu pro hoření v kamnech Vám dodáme systémová řešení pomocí kanálů externího přívodu vzduchu včetně dopojovacích dílů.

Pro stavbu krbu svépomocí si u nás koupíte veškeré příslušenství pro vytvoření krbové obestavby.

Při výběru krbu nebo kamen je důležitý nejen design, tvar a materiál, ale hlavně správně zvolený výkon. Poddimenzovaná kamna (kamna s nedostačujícím výkonem) se přetápí, dochází k silnému a dlouhodobému tepelnému zatěžování konstrukce a zkracuje se výrazně jejich životnost. A naopak kamna s větším výkonem, než je potřeba, se zase provozují se stále tlumeným přívodem vzduchu, špiní se skla (nefunguje oplach skel), dochází k dehtování nebo se v místnostech přetápí, což není ideální pro tepelnou pohodu.

Krbova-kamna-Java

Kamna se správně zvoleným výkonem mají pracovat na cca 60-70% svého maximálního výkonu. Někdy je tato hodnota nazývána jako nominální výkon. Všeobecně platí, že pro doplňkové topení (domy a byty stále obývané a vytápěné hlavním topením - UT atd.) se držíme ve spodní hranici vypočteného výkonu, kdežto u rekreačních objektů jako jsou chaty a chalupy se držíme horní hranice, případně navýšíme výkon o 30-50% (dle ostatních podmínek - tepelná ztráta, stav oken atd.). V objektech, kde se bude topit kamny nebo krbem se stále držíme střední hodnoty vypočteného výkonu. Jednoduchá poučka říká, že u novostavby stačí zhruba 1 kW na 40 m3 vytápěného prostoru. U staršího domu bez zateplení je potřeba 1 kW na 20 m3 vytápěného prostoru.

 

Dřevo
Je nejznámějším, obnovitelným, a nejsnáze dostupným zdrojem tepla. Dřevo vzniká růstem za pomoci slunečního světla, minerálů a vody. Je tvořeno 43% uhlíku , 37% kyslíku, 5% vodíku, 0,1 % dusíku, 0,5 – 1% minerálními látkami.
Složení všech běžných druhů dřeva je zhruba stejné. Rozhodujícím parametrem dřeva - jako paliva - je výhřevnost. Ta udává množství energie obsažené v 1 kg dřeva. Výhřevnost je dána stupněm vysušení. Čím sušší dřevo, tím větší výhřevnost. Různé typy dřeva mají zhruba stejnou výhřevnost . 1m3 tvrdého dřeva může mít hmotnost 800kg , 1m3 měkkého dřeva 500kg. 500kg měkkého dřeva má podobnou výhřevnost jako 500kg tvrdého dřeva . V každém 1 kg dřeva jsou uschovány zhruba 4 kW tepelné energie.
Každé topidlo (kamna, krbová kamna, krbová vložka, nebo kotel) má ,,%´´ uváděnou účinnost. Tato účinnost je vyjádřením schopnosti využití získané energie z 1 kg dřeva. Otevřený krb, který má účinnost cca 20 % dokáže z každého 1kg dřeva dát výkon 0,8 kW. Krbová kamna, která mají účinnost 80% dokáží z každého 1 kg dřeva dát výkon 3,2 kW. Jednoduše řečeno, čím účinnější topeniště, tím menší spotřeba dřeva na požadovaný výkon. Chceme-li Váš domeček , který má tepelnou ztrátu 10kW vytápět, otevřeným krbem s 20% účinností , můžeme za hodinu spálit i 12,5 kg dřeva. Pokud ten samý prostor budeme vytápět kamny nebo krbem s 80% účinností , můžeme za hodinu spálit 3,1 kg dřeva.
Účinnost u kvalitních topenišť v dnešní době atakuje hranici 80 - 85 %. (Pozor ! Někteří výrobci jsou schopni své miláčky označit cedulkou s účinností i 95 % a více, -což je nad hranicí pochopení.

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného příslušenství a materiálů.