PRŮVODCE VÝBĚREM A STAVBOU KOMÍNU

Před samotným nákupem komínu je třeba si uvědomit následující:

1. K čemu má komín sloužit, tedy jaký spotřebič má být připojený?

2. Jakou podobu má řešení komínu mít ? Chci zděný stavebnicový, nebo nerez ? Založený na podlaze, nebo spuštěný ze stropu?

3, Potřebuji jeden průduch nebo více ?

4. Chci od komínu i jiné použití?  Přívod vzduchu, odvětrání apod. ?

5. Jakým palivem budu topit ?

 

Komíny pro tuhá paliva

Spotřebiče na tuhá paliva tvoří významnou kategorii komínových systémů. V České republice je podíl spotřebičů na tuhá paliva a jejich spalování /uhlí, dřevo, brikety, pelety/ významný. Komíny z této kategorie zajišťují bezpečný odvod spalin od různých typů krbových kamen, vložek, kotlů a jiných hlavních nebo lokálních zdrojů vytápění. V případě požadavku umí specializované systémy zajistit přívod vzduchu ke spotřebiči. Pro odtah spalin je možné vybrat z různých materiálů spalinové cesty.

Komíny pro kondenzační kotle

Komíny pro plynové kotle představují v dnešní době jasnou cestu a tou je připojení kondenzačních kotlů. Pro tyto spotřebiče se jako cenové a kvalitativně nejvýhodnější jeví polypropylenová trubka osazená do vhodného pláště.

Komíny keramické

U tohoto typu komínu potřebujeme určit vnitřní průměr. Ten je dán účinnou výškou komínu (výška komínu od T-kusu po ústí komínu) a připojeným spotřebičem. Nespoléhejte příliš na informace z projektové dokumentace. Projektant reálně vhodný průměr neřeší. Z naší praxe víme, že v projektu je uveden spíše větší průměr, než je potřebný. Správný průměr Vám poradíme za základě výpočtu spalinové cesty, který provedeme zdarma. K určení správné výšky komínu je třeba získat informace z projektu. Posuzuje se vzdálenost osy komínu od svislé osy hřebene. K posouzení stačí řez, nebo pohledy stavby. Toto platí pro novostavbu. Pro stávající stavby je nutné tyto informace zajistit.

Pokud je komín vzdálen do 2m od hřebene, jeho výška musí být součtem výšky stavby do hřebene +65cm. Komín je tedy 65 cm nad hřebenem. Pokud tuto výšku stanovujete ve fázi hrubé stavby, myslete na to, že až se osadí konstrukce (hřebenová lať, hřebenáč), tak se výška změní o 20-25 cm. Musíte tedy s výškou komínu s tímto počítat.

Pokud je  komín vzdálen více, než 2m, je jeho výška vůči výšce hřebene stavby následující:

vzdálenost komínu od hřebene 2,5m/ výška komínu=výška hřebene +20cm

vzdálenost komínu od hřebene 3,0m/ výška komínu=výška hřebene +11cm

vzdálenost komínu od hřebene 3,5m/ výška komínu=výška hřebene +5cm

vzdálenost komínu od hřebene 4,0m/ výška komínu=výška hřebene -7cm

Dalším krokem je výběr řešení nadstřešní části. Nejpoužívanější varianty jsou:

1.Provedení pomocí základních tvárnic s vlastní povrchovou úpravou.

Komín je tedy celý postavený ze základních tvárnic a nad střechou se upraví pomocí výztužné tkaniny, vhodného fasádního lepidla a vrchní omítky. Je možné také použít zateplovací systém. Při výšce nadstřešní části nad 1,5m je nutné na celou výšku komínu použít výztuž. Ta se osazuje do rohů tvárnic+se zapouští do základu komínu. Je vhodné ji doplnit i zavětrovací sadou do krovu. Maximální výška nadstřešní části s ohledem na statiku u tohoto typu je 2,5m. Pokud potřebujete vyšší nadstřešní část, je možné ji kombinovat s nerez nástavcem.

2.Provedení pomocí barevných prstenců TOP.

Tvárnice pláště komínu jsou nad střechou nahrazeny systémem barevných prstenců imitujících lícové zdivo. Na výběr máte barevné odstíny červený, černá, hnědá. Při výšce nadstřešní části nad 2,5m je nutné na celou výšku komínu použít výztuž. Ta se osazuje do rohů tvárnic+se zapouští do základu komínu. Je vhodné ji doplnit i zavětrovací sadou do krovu. Maximální výška nadstřešní části s ohledem na statiku u tohoto typu je 3,5m. Pokud potřebujete vyšší nadstřešní část, je možné ji kombinovat s nerez nástavcem.

Jak vyřešit založení komínu?

Komín se obvykle osazuje na hrubou podlahu. Pro založení a zajištění do výšky čisté podlahy se použije 1. tvárnice, do které se osadí zakládací podstavec komínuPoté se teprve osadí kondenzační jímka, mřížka. Tyto díly musí být nad úrovní čisté podlahy.

Osazení komínu vně domu.

Použijte výztuž po celé výšce komínu + každé 3 výškové metry komínu se komín musí ukotvit pomocí kotvící objímky. Dále je také třeba vyřešit prodloužení sopouchu přes obvodovou zeďPokud procházíte hořlavou zdí, je nutné osadit speciální bezpečnou průchodku pro dřevostavby.

 

Komíny nerezové

Určení průměru komínu, výšky je shodné s keramickým komínem.

Rozdílné je založení komínu. Nerezový komín z důvodu své nízké hmotnosti nepotřebuje základ.

Při osazení komínu uvnitř domu nabízíme tyto základní varianty:

1. Osazení pomocí teleskopické vzpěry na podlahovou plochu. Komín je tedy založen na podlaze, kde je vybírací otvor a T-kus.

2. Osazení na konzoli. Komín se založí pomocí konzole a základové desky. Tyto díly se upevní na zeď.

3. Osazení jako kouřovod s funkcí komínu. Komín je osazen nad spotřebičem, nejčastěji na nejbližší stropní konstrukci nad spotřebičem. Komín je poté jakoby  vyveden nad kamny a je s nimi spojen svislým souosým komínem.

www.edelstahlkaminprofi.de-BSDW0012-33 (2017_10_23 07_40_15 UTC)

Při osazení komínu vně domu nabízíme tyto základní varianty:

1. Osazení na konzoli. Komín se založí pomocí konzole a základové desky. Tyto díly se upevní na zeď. Řešíme prodloužení T-kusu přes obvodovou zeď.

Kominy-CZ-Nerezo-3V-konzole

2. Osazení pomocí teleskopické vzpěry na podlahovou plochu. Komín je tedy založen na podlaze, kde je vybírací otvor a T-kus.

Kominy-CZ-Nerezo-3V-teleskop

U nerezového komínu si také musíme ujasnit, jak daleko bude komín umístěn od svislých konstrukcí domu, tedy zdí. Podle toho poté volíme vhodné upevnění, tedy držáky.

 

U všech typů  komínů je třeba zvážit a dodržet požadované odstupové vzdálenosti od hořlavých konstrukcí. Tedy dodržet odstup mezi vnějším pláštěm komínu a veškerými konstrukcemi. Je také nutné dbát zvýšené pozornosti při průchodu komínového tělesa izolačními vrstvami stavby, průchody přes hořlavé konstrukce. Je vhodné použít systémové a bezpečné průchodky dle typu komínu, výšky izolační vrstvy. Zvláštní řešení mají i systémové detaily, které řeší napojení pojistných folií ve stavbě.

Každý systém je vytvořen pro konkrétní spotřebič a jeho požadavky. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného komínového řešení.