Regulátor komínového tahu 110-200mm s páskou

Kód: VL08E
2 990 Kč 2 471,10 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Regulátor tahu typ Z 5

 

Zařízení pro vedlejší vzduch dle DIN 4795 pro montáž do kouřovodů

Návod k obsluze

1.Použití

Regulátor tahu UPMANN je zařízení pro vedlejší vzduch pro domovní komíny dle DIN 4795. Bezúdržbovým a samočinným přimícháváním vedlejšího vzduchu jsou snižovány spalinové ztráty.

Jsou (je) :

  1. snižovány výkyvy tahu
  2. podporováno vysoušení komína

 width=

 

2. Funkčnost

K samočinné regulaci dochází na bázi váhového principu bez přidání cizí energie. Tahem (sací silou) komína je regulační klapka otvírána, přičemž proti tomu působí nastavitelná hmotnost jako zavírací síla. Vodorovné nastavení řídící hmotnosti k ose klapky určuje otvírací tlak, který odpovídá nastavením o 7 mm změně tlaku 35 Pa (i= 1:5).  Minimální zavírací tlak dle DIN 4795 je zajištěn ohraničením nastavitelného rozpětí hmotnostního vřetena. Zátěžová závaží tvoří s hmotnostním vřetenem jeden celek a nemusí být při přenastavení odejmuta (viz nastavení). Regulační klapka byla z důvodu dodatečné bezpečnosti navržena tak, aby i bez nastavitelné hmotnosti bylo při vznikajícím protiproudění dosaženo samoutěsnění. Při nutných pracech na spalinovodu je možné regulační klapku manuálně zavřít aretací.

3. Montáž

Regulátor tahu Z 5 je dodáván s adaptérem na trubku kouřovodu.

Pro montáž adaptéru je do trubky kouřovodu vyříznut otvor o velikosti šablony výřezu (víko krabice). Přes tento otvor je nasazen adaptér trubky kouřovodu a upevněn utahovacími pásky. Před posledním dotažením upínacího pásku musí být přední, kulatý otvor adaptéru přesně ve vodorovné poloze, poté může být upínací pásek pevně dotažen. Jelikož může být upínací pásek použit pro Ø 110 – Ø 200mm, měl by upínací pásek vyčnívat z upínacího zámku maximálně 1cm a měl by být nůžkami na plech zakrácen, předtím, než bude dotažen.

Po montáži adaptéru je regulátor nasazen tak, aby osa kyvadlové klapky probíhala vodorovně. Na obou vylisovaných dírách na okraji regulátoru tahu bude adaptér provrtán Ø 3mm a následně budou přišroubovány oba bezpečnostní šrouby.

Pozor!

Rám regulátoru tahu namontujte přesně ve svislici, osa kyvadlové klapky musí probíhat vodorovně.

Překontrolujte, prosím, odpovídajícím způsobem vodováhou.

4. Nastavení

Regulátor je dodáván a provozně nastaven se zavíracím tlakem 15 Pa.

Nastavení tlaku je dosaženo pouze uvolněním kontramatky na regulační klapce, nastavit celkovou hmotnostní jednotku a znovu utáhnout kontramatku (míra „a“ 7mm – 15Pa) (viz typový štítek-náčrt nastavení).

U dodatečného nastavení odpovídá 1mm přenastavení změně tlaku o 5 Pa.

5. Údržba

Regulátor tahu UPMANN je v podstatě bezúdržbový. Měla-li by být následkem znečištění, při čištění nebo vyhoření komína, ovlivněna jeho funkce, tak by mělo být zkontrolováno jeho nastavení a pokud to bude potřeba, měla by být místa uložení lehce naolejována. V žádném případě nesmějí být místa uložení přehnaně naolejovaná a už vůbec ne natřená vazelínou, neboť se tím jen vytváří místa, kde se hromadí nečistoty.

Pokud se na regulačním kolečku uložily nečistoty nebo saze, je třeba je opatrně odstranit, aby byla zachována regulační přesnost regulátoru tahu.

 

Bezpečnostní upozornění

Zařízení pro vedlejší vzduch působí společně se spalinovodem a topeništěm.

Je proto doporučeno, informovat před montáží příslušného kominíka.

Bezproblémová funkčnost je zaručena pouze tehdy, pokud jsou dodržovány následující pokyny:

Dle DIN 4795 oddíl 3.1 jsou zařízení pro vedlejší vzduch (regulátory tahu) na topeništích, kouřovodech (kouřová trubka) nebo na spalinovodech přípustná. Zařízení pro vedlejší vzduch smějí být nařízena pouze v místnosti umístění topeniště nebo v sousedních místnostech spojených přívodem spalovaného vzduchu s místností umístění spotřebiče. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem kominického cechmistra, pokud mezi místností umístění topeniště a místností umístění regulátoru tahu panují přibližně stejné tlakové podmínky s maximálním rozdílem 4 Pa (stejná strana budovy).

Pozor:

Při montáži musí být dodržovány platné zákony, směrnice, předpisy a normy.

Zařízení pro vedlejší vzduch by měla být namontována za případné spalinové tlumiče hluku, neboť před spalinovým tlumičem hluku se vyskytovat v kouřovodu přetlak.

Zvláštní případ topeniště pro tuhá paliva

Ve svislé části spalinovodu nařízená zařízení pro vedlejší vzduch musí ležet minimálně 40cm nad patou, pokud jsou ke spalinovodu připojena topeniště pro tuhá paliva.

Nuceně řízená resp. Kombinovaná zařízení pro vedlejší vzduch nejsou přípustná.

Opatření při vypalování komína

Regulátor tahu musí být před vypalováním komína odstraněn ze spalinovodu a nahrazen zavírací klapkou. Po znovunasazení se musí překontrolovat funkčnost.

Zprovoznění (zkouška funkčnosti)

Po montáži a nastavení regulátoru tahu je třeba překontrolovat, jestli se osa v regulační desce pohybuje lehce v ložiscích. K tomu je regulační deska rukou úplně otevřena.

Pokud je regulační deska puštěna, pak by se měla znovu překývnout do regulační polohy.

Následně je třeba zjistit, zda nastavení regulátoru tahu (viz nastavení povinné hodnoty) zaručuje bezproblémový provoz topeniště. K tomu je třeba zkontrolovat funkčnost celého spalinovodu, přičemž spaliny nesmějí být při ucpání nebo zpětném tahu vylučovány regulátorem v nebezpečném množství. Také kontrola a čištění spalinovodu nesmí být ovlivněno.

Doplňkové parametry

Kategorie: Regulátor tahu
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: