Montáž komínu

Montáž komínu je proces instalace komínového systému, který odvádí spaliny z topeniště ven z domu. Existuje několik typů komínových systémů, včetně:

 • Nerezové komíny: Jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou instalovány na stěně nebo uvnitř domu.

 • Keramické komíny: Jsou vyrobeny z keramických vložek, tvárnic a izolace a jsou umístěny vně nebo uvnitř domu.

 • Montáž komínu by měla provádět kvalifikovaná osoba se zkušeností pro instalaci komínů. Proces montáže komínu zahrnuje:

 • Výběr správného typu komínového systému: Typ komínového systému by měl být vybrán na základě typu topeniště, výšky domu a požadavků na údržbu.

 • Určení správného umístění komínu: Komín by měl být umístěn tak, aby odváděl spaliny ven z domu a aby jeho výška odpovídala požadavku normy a požadované vzdálenosti od hřebene.

 • Instalace komínových dílů: Komínové díly by měly být instalovány v souladu s pokyny výrobce a s platnými normami.

 • Připojení komínu k topeništi: Komín by měl být pevně připojen k topeništi, aby se zabránilo úniku spalin.

 • Zkontrolování a testování komínu: Po dokončení montáže by měl být komín zkontrolován a vystavena revizní zpráva.

Zde je několik tipů pro montáž komínu:

 • Použijte kvalitní materiály: Kvalitní materiály zajistí dlouhou životnost komínu a jeho bezproblémový provoz.

 • Dodržujte pokyny výrobce: Pokyny výrobce obsahují důležité informace o montáži komínu a o jeho bezpečném používání.

 • Obraťte se na kvalifikovanou osobu: Montáž komínu by měla provádět kvalifikovaná osoba se zkušeností pro instalaci komínů.

 

« zpět