Frézování komínu

Frézování komínu je proces, při kterém se zvětšuje průměr komínové šachty. To se provádí z několika důvodů:

1. Zvětšení průřezu komínu: Pokud je stávající průřez komínu příliš malý pro nový komínový systém, je nutné komín vyfrézovat, aby se do něj vložka vešla.

2. Odstraňování sazí a usazenin: Frézování se používá k odstranění silných nánosů sazí a usazenin, které zhoršují tah komínu a zvyšují riziko požáru.

3. Oprava prasklin a poškození: Frézování se může použít k opravě prasklin a poškození v komínové šachtě.

4. Změna tvaru komínu: Frézování umožňuje změnit tvar komínové šachty, například z obdélníkového na kruhový.

Frézování komínu se provádí pomocí speciálního nástroje zvaného fréza. Fréza je spuštěna do komínu a otáčí se vysokou rychlostí, čímž se odstraňuje materiál ze stěn komínové šachty. Frézování je obvykle bezprašná technologie, protože se používá odsávání prachu.

Před frézováním komínu je nutné:

  • Zkontrolovat stav komínu a zjistit, zda je frézování vhodné.

  • Zajistit přístup ke komínu a prostoru okolo něj.

  • Chránit okolní prostory před prachem a nečistotami.

 

« zpět