Návod na stavbu krbu

Obezdění krbové vložky

Pokud chcete mít doma opravdu originál v podobě krbu, není jiná cesta, než se pustit do stavby krbu. Stavba krbu je činnost, při které realizujeme opláštění krbové vložky. Pro stavbu krbu existují doporučené postupy jak od výrobce krbových vložek, tak pro použíté obezdívací materiály. Dodržení stavebních postupů při stavbě krbu je velice důležité pro správnou a bezpečnou funkci celé krbové sestavy.

Vyberte si z kompletní nabídky všech potřebných prvků pro kompletní stavbu krbu. U nás najdete vše potřebné.

___________________________________________________________________________________________________

Obecná spotřeba materiálu na stavbu standardního krb o půdorysném rozměru 600x1000x2500 mm je:

  • Desky Skamotec nebo Thermax 15-20 ks
  • Penetrace Silapen 4-6 l
  • Tmel pro lepení desek Skamol Enclosure Glue/Thermax Glue 1kg na ca 5 desek
  • Tmel pro stěrkování perlinka WHITE   10-20 kg
  • Vruty délka dle tl.desek 100 ks
  • Krbové mřížky 4-6 ks
  • Revizní otvor 1 ks
  • Omítka Silaterm Model nebo Silaterm FINISH 1 pytel

___________________________________________________________________________________________________

Než se začneme věnovat stavbě krbu, rádi bychom upozornili na nejčastější chyby, které se týkají volby naprosto nevhodných stavebních materiálů a technologií. Spoustu řemeslníků všeho druhu takto ještě dnes činí. Buď z vlastní nevědomosti, nebo se snahou podvést svého zákazníka na úkor použití levnějších stavebních materiálů, než by použil profesionál, tedy kamnář. Často vás tak ohrožuje na zdraví i životě. Vycházíme z faktu, že teploty uvnitř krbu s uzavíratelnou krbovou vložkou dosahují až 300°C. Vyvarujte se použití jinak kvalitních stavebních materiálů na nevhodném místě. 


Různé izolační vaty s hliníkovým polepem či bez něj, Izolační skelné a jiné minerální vaty:                                                                                                                                                       

Běžně dostupné ve stavebninách pokládáme v krbu za velmi nebezpečné. Jejich umístění v teplovzdušném krbu zajišťuje distribuci zdravý škodlivých a často i rakovinotvorných látek do vytápěného prostoru. Nepomůže ani vata pokryta hliníkovou fólií. Lepidlo mezi vatou a Al fólií degraduje již při 100°C. Lepidlo začne zapáchat a odlupovat se od zdraví škodlivých izolačních vat. Vata je obnažena a krb jej začíná distribuovat do vytápěného prostoru.

Sádrokarton:

Pro stavbu krbu se v žádném případě nepoužívá ani protipožární sádrokarton. Protipožární v tomto případě znamená, že dokáže odolávat delší čas určený normou otevřenému ohni, než dojde k prostupu ohně přes desku. Samotný sádrokarton bez správného odizolování je pro stavbu krbu nevhodný. Není přizpůsoben, aby byl často a dlouhodobě vystavován teplotám až 300°C. Papír se začne odlupovat a hrozí požár či rozpadnutí celé konstrukce. Dále se sádrokartonová deska montuje na hliníkovou konstrukci, která má při zahřátí větší tepelnou roztažnost, než samotná deska. Při zahřátí na 300°C dochází k velkému pnutí uvnitř krbu. Tím praská celá stavba.

Porobetonové tvarovky:

Tyto tvarovky běžné dostupné pro stavbu a rekonstrukci domů jsou za správného použití velmi kvalitním a vyhledávaným stavebním materiálem. Nevydrží však dlouhodobé tepelné namáhání. Při použití porobetonu (např. Ytong a jiné) nesmí teplota v krbu překročit 52°C. Dochází ke sprašování (uvolňování materiálu do vytápěného prostoru) a degradaci materiálu.
Zajímavý úryvek z platné normy pro KRBY ČSN 73 4230 (leden 2014) v rámci zdravý a bezpečnosti hovoří jasně:Bod 7.3.1 Plášť teplovzdušné komory, která je určena k předávání tepla, a izolace přiléhajících konstrukcí musí být zhotoveny výhradně z materiálů, které jsou výrobcem k tomuto účelu přímo určené. Je zakázáno používat nevhodné materiály jako např. pórobeton, porocement sádrokarton apod. (materiály běžně dostupné ve stavebninách). Vláknité materiály (kalcium-silikáty) se mohou používat pouze s tuhým pojivem vytvrzelé teplotou a tlakem, a povrch u těchto materiálů u otevřených teplovzdušných systémů musí být čistitelný a upravený proti otěru (abrazi) proudícím vzduchem.
Vždy tedy penetrujte, ale pouze vhodnou k danému účelu určenou penetrací! Obyčejnou penetrací vzniká chemický zápach, který je neodstranitelný.
Odstup pláště od vložky je specifikovaný v Návodu k obsluze u konkrétní krbové vložky.
Do stran je to min 5 cm (Romotop) a u zad je nepsané pravidlo co kilowata výkonu vložky to 1 cm vzdálenosti, pokud jsou po obou stranách umístěné mřížky ( dole přisávací a nahoře výdechové ).
Po stranách se často dělá větší dutina jen z estetických důvodů. Je hezčí, pokud je vložka vestavěna v trochu větší ploše. To samozřejmě záleží na vkusu zákazníka, kamnáře a jejich domluvy.

Příprava:
Místo, kudy na desce povedete řez navlhčete houbou, nebo malířskou štětkou. Používejte pouze čistou pitnou vodu. S vodou nešetřete. Desky jsou velmi nasákavé. Čím více řez navlhčíte, tím méně bude SKAMOTEC 225 při řezání prášit. Při použití desek Thermax Eco je prašnost minimální.

Formátování:
Desky doporučujeme řezat ručními nástroji na dřevo. Minimalizujete prašnost. Desky můžete řezat i na vodní pile. Neohrožujete tím strukturu ani pevnost desky.

TYP: Prašnost můžete minimalizovat, pokud pro řezání použijete kvalitní nářezový nůž. Desku položíte na rovnou a pevnou plochu. Nejlépe na zem. Nakreslíte požadovanou čáru pro řez, přiložíte na ni vodováhu a několikrát silně přejedete nářezovým nožem. Desku pak lehce odlomíte. Případnou vzniklou nerovnost na řezu způsobenou odlomením strnete jedním pohybem brusné mřížky na sádrokarton.

Lepení:
K spojování desek používejte pouze předepsané lepidla a tmely. Ty jsou vždy u konkrétní desky uvedené. Lepidlo naneste v dostatečném množství na obě očištěné lepené plochy. Při správném slepení desek má lepidlo při přitlačení lepených ploch k sobě mírně vytékat ze spoje. Přebytečné vytlačené lepidlo odstraňte pomocí hadříku, nebo špachtle.

Spojování:
Desky po slepení sešroubujte pomocí akumulační vrtačky a našeho doporučeného typu šroubu (zápustná hlava a vysoké stoupání). Tento typ šroubu zajišťuje kvalitní spoj. Šrouby aplikujte po každých 15 cm. Díky sešroubování nemusíte čekat na zatuhnutí lepidla a můžete pokračovat v technologickém postupu stavby. Nikdy desky nešroubujte do dřeva. Vytváříte tak tepelný most, který může zapříčinit požár. Pokud tak musíte udělat, překryjte hlavičku šroubu kusem desky o velikosti min. 10x10 cm. Sílu desky volte dle předpokládaných teplot. Velikost šroubu volte dle tloušťky spojovaných desek. Např. 2 desky síly 3 cm spojujte šrouby o délce min. 5,5 cm.

Desky můžete jednoduše zbrousit do požadovaného tvaru pomocí brusné mřížky na sádrokarton, nebo jiným vám lépe vyhovujícím ručním nástrojem.
Zde je znázorněn svlak (přeplátování desek). Tato technologie zpevňuje celou stavbu do monolitu. Používají se k tomu odřezky z desek. Šetříte finance a životní prostředí. Svlak lepte i šroubujte. Nemusíte čekat na zaschnutí lepidla - pokračuje se plynule ve výstavbě.

 

 

                                     

Skladba sendviče je následující:

5 silná izolační deska / 5 cm odvětraná vzduchová mezera / 5 cm silná izolační deska
Tloušťka desky se může měnit dle výkonu a typu konkrétní krbové vložky v krbu. Profesionál tuto problematiku zná. Pokud ne, poraďte se s našimi odborníky.

1. obrázek:
Dřevěnou stěnu odizolujeme první vrstvou izolační desky SKAMOTEC 225(Thermax ECO).

2. obrázek:
Na takto přichystanou první vrstvu desek nalepíme a přišroubujeme po bokách dva pruhy SKAMOTECU 225 (Thermax ECO)o délce cca 10 cm. V žádném případě nesmíme šrouby provrtat až do dřeva. Vytváříme tím tepelný most! Pokud nemůžeme šroubovat, pouze lepíme.

V dolní a horní části pruh vynecháme pro volnou cirkulaci vzduchu z místnosti. Tuto mezeru vyplníme krbovou mřížkou.

Horní část zadní stěny uzavřeme, aby se ohřátý vzduch nedotýkal neodizolovaného stropu.

3. obrázek:
Překryjeme poslední vrstvou stavebně izolačních desek SKAMOTEC 225(Thermax ECO). Všimněte si, že desky provazujeme. Spáry nekopírují první vrstvu (obr.1). Eliminujeme tím tvorbu dalších potencionálních tepelných mostů.


Odvětraná mezera díky přirozené konvenci vzduchu zůstává neustále ochlazována vzduchem o pokojové teplotě.

Vzdálenost mezi vnitřní stranou desky a krbovou vložkou se obecně stanovuje tak, že každý 1cm výkonu vložky odpovídá 1cm mezery mezi vložkou a vnitřní stěnou obestavby.

      

Stavba krbu – obrázek 1.
Nosná stěna domu nesmí být tepelně namáhána více než 82 °C. Abychom dodrželi tuto důležitou normu a nemuseli používat zbytečně silnou izolaci, která stavbu prodražuje, můžete použít technologii stavby pomocí neodvětrané vzduchové mezery. Díky tomuto stavebním postupu dokážete výrazně zvětšit izolační schopnost zadní stěny s minimálními finančními náklady. Můžeme použít slabší desku.

Na zadní stěnu nejprve nalepíte svislé dva, či více pruhů izolační desky (dle šířky topidla). Na ně pak nalepíte a přišroubujete souvislou stěnu ze SKAMOTECU 225 (Thermax ECO).


Stavba krbu – obrázek 2.
Na takto připravené pruhy nalepíte a přišroubujete souvislou stěnu ze SKAMOTECU 225.
Krbovou vložku můžeme připojit externí přívod vzduchu do topeniště a odvod spalin do komína.

Stavba krbu – obrázek 3.
Můžete pokračovat s výstavbou boční stěny. Všimněte si přeplátování desek svlaky pro celkové zpevnění a přípravy podpěry pro falešný dekompresní strop.
Desky SKAMOTEC 225 se nemusí převazovat. Při dodržení správné stavební technologie nehrozí nebezpečí.
Desky slepujte pouze určenými lepidly. Pro desky Skamotec je to Skamol Enclosure Glue lepidlo, pro desky Thermax je to Lepidlo Glue THERMAX 1 100 °C sáček.


Desky šroubujete vhodnými šrouby 15 cm od sebe.
Spoj překryjte a přesponkujte kamnářskou perlinkou a vhodnou nosnou vrstvou. Doporučujeme lepidlo SILATERM WHITE 600.

Stavba krbu – obrázek 4.
Stejným způsobem postupujte i na druhé boční straně krbu. Vždy ale instalujte revizní otvor pro krby.
Norma CSN 734230 díl 7.2.5. udává: Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu a vnitřku kouřovodu a krbové vložky a pro čištění jeho vnitřního prostoru.


Touto normou doporučený rozměr 46/23 cm dovoluje vizuální kontrolu stavu uvnitř obestavby krbu, popřípadě složité a pracné čištění některých dostupných míst uvnitř krbu.
Na revizní otvor pro krby se nanáší stejná povrchová úprava, jako na krb. Díky tomu je na krbu takřka neznatelný. Minimálně zasahuje do designu krbu.
Proto doporučujeme do každého krbu instalovat revizní otvor pro krby s rozměrem 50x40cm. Díky této velikosti můžete kdykoli jednoduše zkontrolovat stav uvnitř krbu. S přehledem se dostanete i na jinak velmi těžko dostupná místa a můžete provézt jak dokonalou revizi, tak čištění obestavby krbu. Jeho velikost dovoluje provádět opravy uvnitř krbu. Do otvoru 50x40cm se dostane průměrný člověk celou přední částí těla. Toto je dokonalé řešení zejména při obestavbě teplovodních krbových vložek, kdy je uvnitř stavby krbu instalováno příslušenství od topenářů. Zde je dostatečný přístup přímo nutností. Velmi často se stává, že malá závada nutí k částečné demontáži krbu. Vždy se jedná o nákladné, pracné a drahé řešení nepříjemné situace.

Proč zabudovat revizní otvor pro krby?
-maximální možná kontrola obestavby krbu
-snadný přístup revizního technika
-snadná instalace
-profesionální zpracování
-pohodlné čištění celého prostoru krbu
čistý provoz cirkulace vzduchu v obestavbě krbu
-velikost otvoru dovoluje opravy uvnitř obestavby (šetří finance a řeší problémy)
-pohodlné otevírání
-minimální zásah do designu krbu


Stavba krbu – obrázek 5.
Instalace falešného a skutečného stropu. Na obrázku je naznačen případný izolovaný rozvod teplého vzduchu do dalších místností.


Stavba krbu – obrázek 6.
Krb je připraven k celkovému zakrytí deskami SKAMOTEC 225(Thermax ECO) dle výše zmíněných stavebních postupů.
Desky vždy penetrujte vhodnou speciální penetrací.
Všechny alternativy kalcium silikátových desek od současných výrobců při zpracování sprašují. Je nutno nosit roušku. Žádná kalcium-silikátová deska na trhu určená pro stavbu krbu není 100% upravená proti abrazi (abraze - mechanické obrušování povrchu proudícím vzduchem). Aby jste zabránili tomuto jevu, musíte povrh desky uzavřít materiálem k tomuto určeným. Jinak dochází k uvolňování nežádoucího „prachu“ z desky do vytápěného prostoru.
Proč používat kamnářskou perlinku a jak?
Kamnářská perlinka díky speciální aparatuře (povrchu na skelním vlákně) odolává specifickým zásaditým přísadám obsaženým v kamnářských maltách a lepidlech. Má tepelnou odolnost 550°C. Nad krbovou vložkou a v jiných částech krbu jsou často teploty nad 100°C. Klasická stavební perlinka nevydrží tyto teploty a degraduje. S ní pak samozřejmě i krb.
Kamnářskou perlinku SILATERM MODEL nebo SILATERM FINISH nemusíte aplikovat jako při klasické stavbě. Rozdíl mezi omítkami je v hrubosti finláního povrchu. Model je spíše podobná štuku, Finisj spíše hladkému sádrokartonu. Stačí ji na napenetrovanou desku připevnit pomocí sponkovačky a nanést na ni správnou nosnou vrstvu. Doporučujeme kamnářské lepidlo White 600.

Jaká je správná skladba materiálů, pokud chci na krb aplikovat omítku?
SKAMOTEC 225 napenetrujte určenou penetrací, sponkovačkou připevněte kamnářskou perlinku, naneste lepidlo White 600. Desky Thermax se nepenetrují. Na takto připravený a očištěný povrch aplikujte kamnářskou omítku Silaterm Model nebo Finish.

Jaká je správná skladba materiálů, pokud chci krb obkládat?
Podle váhy obkladu vždy volte tloušťku desky a konstrukci stavby. Desku napenetrujte správnou penetrací, sponkovačkou připevněte kamnářskou perlinku, naneste nosnou vrstvu White 600. Po úplném zaschnutí nosné vrstvy stejným lepidlem lepte obklad.

Použití vhodných mřížek

Každá vložka má v technickém listu uvedenou plochu vstupní a výstupní mřížky. Tedy odpovídající objem vzduchu /a tedy cm2/, který je třeba dostat do obestavby. Do spodní části se tedy osadí odpovídající množství mřížek, kterými vzduch vstupuje do obestavby. V horní část zase odpovídající výstupní množství. Pro odvětrání "falešného stropu obvykle stačí 2 ks mřížky 11x11cm.

 

 

 

Video návod na obestavbu krbové vložky.