Bezpečné průchodky komínu dřevostavbou

Bezpečná průchodka komínu dřevostavbou je speciální konstrukce, která umožňuje prostup komínu hořlavou konstrukcí dřevostavby bez rizika požáru. Průchodka zajišťuje:

  • Dodržení požadovaných odstupových vzdáleností mezi komínem a hořlavými materiály dle platných norem a předpisů.

  • Tepelnou izolaci komínu, aby se zabránilo přenosu tepla do hořlavých materiálů.

  • Požární odolnost v případě vzniku požáru v komíně.

Existuje několik typů průchodek komínu dřevostavbou, které se liší materiálem a konstrukcí. Mezi nejběžnější typy patří:

  • Čtvercové průchodky LUX-NOVA. Tento typ se lehčeji osazuje do konstrukce stavby, je cenové dražší

  • Kulaté průchodky Schräder jsou cenově výhodnější, hůře se osazuji do stavby.

Při výběru průchodky komínu dřevostavbou je důležité zvážit:

  • Typ komínu: Průchodka musí být rozměrově kompatibilní s typem komínu. To znamená, že otvor v průchodce by měl odpovídat vnějšímu průměru komínu, nebo dílu pro průchod zdí.

  • Teplotu spalin: Průchodka musí být určena pro maximální teplotu spalin daného typu topeniště. Tato teplota je stanovena na 400°C.

  • Průměr komínu: Průchodka musí odpovídat průměru komínu.

  • Požární odolnost: Průchodka musí splňovat požadavky na požární odolnost dle platných norem a předpisů.

Doporučujeme se obrátit na odborníka, který vám pomůže vybrat správnou průchodku komínu dřevostavbou a zajistí její odbornou montáž.

 

« zpět